Emko Turks Vertaalbureau

Van het Nederlands naar het Turks vertalen en vertolken

Van het Turks naar het Nederlands vertalen en vertolken

De Nederlandse samenleving is een multi-culturele, waaronder ook de Turkse cultuur, samenleving met verschillende talen en culturen. Communicatie speelt hierbij een zeer essentiële rol. Als deskundig vertaler kan Emko de taalbarrières overbruggen en zorgen voor zakelijkheid en duidelijkheid.

De heer Koyuncu. de initiatief nemer is, breed opgeleid. Hij heeft na de Hbo-opleiding Turkse cultuur en taal , aan de Hogeschool Rotterdam, aanvullende opleidingen gevolgd op het gebied van personeel en arbeid, nero linguïstische programmering en daarna een aantal jaren Hbo-rechten. Zijn eerste baan was als tolk/vertaler via een tolkencentrum. Verder werkte hij als jongerenwerker consulent/coach voor werkzoekenden werkzaam. Hij werkt sinds 2004 als tolk-vertaler. De afnemers bestaan o.a. van rechtbanken notarissen en advocaten. Hij is in 1992 beëdigd als tolk vertaler Turks door de rechtbanken in Nederland. Hij is geregistreerd bij het register van “Bureau Tolken en Vertalers”. Hij is erkend door de Turkse consulaten.